Управление на електронно съдържание

Управление на електронно съдържание

магистърска програма
 • Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)
 • Форма на обучение: редовна
 • Образователно-квалификационна степен "магистър след висше образование"

Ръководител на програмата:
доц. д-р Елица Лозанова-Белчева | lozanovabe@phls.uni-sofia.bg
Координатор:
Мария Богданова | bogdanova@phls.uni-sofia.bg | тел: 02 8704236

Магистърската програма „Управление на електронно съдържание“ (УЕС) се основава на интердисциплинарен подход и подготвя специалисти в нова и перспективна област – създаване, разпространение и анализ на електронно съдържание чрез компютърни системи и технологии.

В програмата са застъпени няколко ключови за цифровия 21. век области: организация и управление на информацията; системи и технологии за управление на съдържание; авторско правна регулация; етика на данните; технологии на обучението; управление и извличане на знания от данни; виртуална комуникация; дигитални трансформации; развитие на гражданската наука в цифровото общество; монетизиране на цифрови данни; интернет на нещата, блокчейн и изкуствен интелект.

Обучението е изградено на модулен принцип, като се постига баланс между знанията и уменията в изброените области.

Организация на учебния процес

Организация на учебния процес:
Учебните занятия се предвиждат за провеждане в събота и неделя и/или в делнични дни след 17,00 часа.

Прием: зимен семестър и летен семестър

Условия за прием и балообразуване

Условия за прием:

 1. Висше образование – ОКС бакалавър или ОКС магистър след средно образование, независимо от професионалното направление;
 2. Среден успех от семестриалните изпити и успеха от държавния изпит – не по-нисък от оценка Добър;
 3. Събеседване с кандидатите по предварително формулирани въпроси.

Балообразуване:

Класирането се извършва въз основа на средния успех от дипломата и оценката от събеседването.

Забележка: При равни други условия, предимство имат студенти, завършили бакалавърска степен в специалност Публични информационни системи на Софийския университет.

Въпроси за събеседване за прием в програмата

 1. Кои според вас са основните средства за управление на информация в 21. век?
 2. Кои според вас са основните предизвикателства, свързани с обработката, съхранението и анализа на цифрови данни?
 3. Смятате ли, че притежавате базовите умения, заложени в петте области на „DigComp 2.2: Рамка за цифрова компетентност на гражданите“ и как оценявате нивото си на компетентност?
 4. Имате ли опит в управлението на електронно съдържание и ако „да“ – в какво се състои?
 5. Какви са вашите мотиви и очаквания за кандидатстване в магистърска програма „Управление на електронно съдържание“?

Учебен план

УЕС зимен прием>>

УЕС летен прием>>

Учебни дисциплини

Професионална квалификация и реализация

Завършилите УЕС са подготвени:

 • да участват в управлението на електронно съдържание;
 • да съдействат за информационното осигуряване на различни сфери и дейности;
 • да прилагат изискванията за авторско правна регулация и етика на данните;
 • да използват нови технологии в различни процеси по обработка на данни;
 • да участват в реализацията на редица информационни процеси в организациите и др.

Дипломиране

Завършващите студенти се дипломират чрез полагане на държавен писмен изпит (тест) по управление на електронно съдържание или чрез защита на дипломна работа (завършващите студенти избират само една от двете форми на дипломиране).

Дипломиране – процедури и срокове>>

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.