Библиотеки

Университетска библиотека "Св. Климент Охридски"

За контакти
София 1043, бул. "Цар Освободител" № 15
тел. (+359 2) 846-75-84
e-mail: lsu@libsu.uni-sofia.bg

Работното време на Централна университетска библиотека е:
понеделник – петък 8.00-20.00 ч.
събота 8.00-18.00 ч.

Към уебсайта на Университетска библиотека

Филиална библиотека Библиотечно-информационни науки

За контакти
1113 София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 1, ет. 4, каб. 415
тел. (+359 2) 8706 073
e-mail: lib@phls.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник – петък 10.00 – 18.00 ч. (сряда 10.00 – 14.00 ч.)

Научете повече за библиотеката

Библиотеката е основана през 2000 г. Към структурата на Университетската библиотека се присъединява през 2011 г., като се явява третата филиална библиотека в рамките на Философския факултет наред с библиотека “Философия” и библиотека “Социални науки”.

Библиотека “Библиотечно-информационни науки” притежава ценен специализиран фонд в областите: библиотекознание, организация и управление на библиотеките, книгознание и книгоиздаване, информационен брокеринг и мениджмънт, информационни и комуникационни технологии, културна политика и музеология, дигитални библиотеки, интеграционни процеси, краезнание и краеведска библиография и др.

Фондът й наброява над 3 100 тома книги, периодични издания и отраслови електронни ресурси.

Има 12 читателски места, от които 7 компютъризирани.

Филиална библиотека Социални науки

За контакти
1113 София, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 2 (южно крило), ет. 2
e-mail: lib_socsci@phls.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник – петък 8.30 – 17.30 ч.

Научете повече за библиотеката

Библиотеката е създадена през 2008 г. на базата на съществуващите катедрени библиотеки “Социология” (от 1989 г.) и “Политология” (от 1990 г.). Тя е основна база за учебната дейност на студентите от тези две специалности, както и от специалностите Европеистика и Публична администрация. Комплектуването й се подпомага от дарения на различни организации, институции и частни лица – Постоянното представителство на Световната банка в България, Френския културен институт, Международния център по проблемите на малцинствата, университета в Билефелд, Living Conditions and Quality of Life, European Foundation for Improvement of Living and Working и др.

Библиотека “Социални науки” отговаря на най-добрите съвременни стандарти за организация на библиотечно-информационната работа. Тя притежава профилиран фонд от литература, свързана с проблемите на глобализацията, интеграцията, международните отношения, комуникациите, вътрешната политика, модернизацията и други въпроси от социален и политически характер. Фондът й включва над 22 800 библиотечни единици. В библиотеката се поддържа и специализиран архив от документи за европейската интеграция, създаден от проф. Георги Димитров. Библиотеката разполага с 20 читателски места, от които 7 компютъризирани.

Филиална библиотека Философия

За контакти
1043 София, бул. “Цар Освободител” № 15, Софийски университет, Южно крило, приземен етаж
тел. (+359 2) 9308 390
e-mail: philoslib@phls.uni-sofia.bg

Работно време: понеделник – петък 8.30-18.00 ч.

Научете повече за библиотеката

Библиотеката към Философския факултет е основана през 1903 г. като семинарна библиотека, обслужваща нуждите на студентите и преподавателите от Философския институт. Дълго време за устройването на библиотеката всеотдайно работят проф. Ангел Бънков, проф. Кирил Делев Дарковски и др. Голяма част от нейния фонд се формира чрез дарения – от Посолството на Франция, фондация “Фолксваген”, American Psychological Association, Curriculum Resource Center и др.

От 2007 г. библиотека “Философия” се намира в ново помещение с модерно оборудване, в което потребителите имат свободен достъп до библиотечния фонд. Притежава над 50 400 тома книги, периодични, справочни и библиографски издания и отраслови електронни ресурси. Разполага с 25 читателски места, от които 11 компютъризирани.

Библиотека към специалност Културология

За контакти
1113 София, бул. Цариградско шосе 125, бл. 1 стая 401

Работно време:

Научете повече за библиотеката

Семинарната библиотека към катедра Културология е нова библиотека и наброява около 10 000 тома, книги издавани предимно след 1990 г.

Началото й е поставено от дарение на Министерството на Културата. Тя обслужва учебния процес на студентите от специалност Културология, но може да бъде ползвана и от всички студенти на СУ, които в нея могат да намерят книги по философия, антропология, социология, история.
Разполага с читалня с двадесет места, компютър и свободен достъп до интернет.
В нея няма периодика, освен “Социологически проблеми” и “Критика и хуманизъм”.

Има дарени френски книги в споменатите области от Френския културен институт и книги на английски език от Сорос център по изкуства и култура.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.