Електронни ресурси

СУСИ

За студенти и докторанти

Към СУСИ (студенти)
Изтеглете „Пътеводител в СУСИ за студенти“ (pdf)

Няколко съвета:

 • Можете да проверите своето потребителско име на https://cas.uni-sofia.bg/, а паролата при първо влизане е Вашето ЕГН
 • Щом влезете в СУСИ, непременно променeте паролата си.
 • Ако сте студент в няколко програми (магистърски или бакалавърски), ако сте магистър, който е бил бакалавър в СУ или сте се прехвърляли, прекъсвали сте или имате по специфичен статут: в СУСИ е съхранено Вашето предишно досие и влизането в настоящото Ви досие може да стане с кликване върху сегашния факултетен номер, а ако сте били в друг факултет – с избиране на сегашния от падащото меню.
 • Когато се обръщате към администратор за информация или помощ, задължително посочвайте трите си имена, специалност (задочна или редовна форма – при наличие на 2 форми и специалист или неспециалист, когато става въпрос за магистри), а така също факултетен номер.

За въпроси:

Зорница Ангелова – администратор на СУСИ (zangelova@phls.uni-sofia.bg).
Ваня Йосифова – администратор на СУСИ (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg)
Вижте „Правила за работа със СУСИ“

За преподаватели и служители

Към СУСИ (преподаватели)

Изтеглете „Пътеводител в СУСИ за преподаватели“ (pdf)

Персоналeн X.509 сертификат служи за:
– отдалечен достъп до Информационната система СУСИ 4 и до информационните платформи
– за вътрешноинституционални електронни подписи

Персонален сертификат за отдалечен достъп

За въпроси:
Зорница Ангелова – администратор на СУСИ (zangelova@phls.uni-sofia.bg).
Ваня Йосифова – администратор на СУСИ (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg)
Вижте „Правила за работа със СУСИ“

Система за електронно обучение (Мудъл)

За студенти и докторанти

Към системата за електронно обучение
Вход: с потребителско име и парола от СУСИ

Администратори на платформата за електронно обучение:
Весела Цокева | elearn@phls.uni-sofia.bg
Антоанета Димитрова | dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Няколко съвета:

За да използвате ресурсите на платформата за електронно обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Moodle), първоначално трябва да се регистрирате:

 • влезте („Вход“, горе, дясно) с потребителското си име и парола за СУСИ;
 • попълнете Ваш активен имейл адрес;
 • попълнете град (например София);
 • запазете промените;
 • излезте от системата („Изход“, горе, дясно)
 • Стартирайте електронната си поща, с която сте се регистрирали в Мудъл.
 • Отворете автоматичното съобщение, изпратено от elearn.uni-sofia (в случай че не го намирате във входящата кутия, моля, проверете в спам-папката).
 • В полученото писмо се съдържа линк, който при кликанете на него активира профила Ви в платформата.
 • Всеки следващ път е необходимо само да заредите сайта http://elearn.uni-sofia.bg/ или да кликнете тук върху надпис „Към електронни учебни ресурси“. След това изберете (кликнете върху) „Вход“ и изпишете потребителското си име и парола (както в СУСИ).
 • За достъп до учебни материали е необходимо да изберете един от двата маршрута:
  Философски факултет (от стартовата страница), а след това степен, специалност и пр.
 • Моята страница (вляво на екрана).
 • Всеки път, преди да затворите работния прозорец на сайта на е-платформата, непременно натиснете върху „Изход“ (горе, дясно или долу, в средата).

Изтеглете Помощник за достъп до учебни е-ресурси

За преподаватели

Към системата за електронно обучение
Вход: с потребителско име и парола от СУСИ

Курс, създаден за да улесни работата Ви с платформата: Мудъл – ресурси за проектиране на електронен курс

Администратори на платформата за електронно обучение:
Весела Цокева | elearn@phls.uni-sofia.bg
Антоанета Димитрова | dimitrovab@phls.uni-sofia.bg

Няколко съвета:
За да използвате ресурсите на платформата за електронно обучение на Софийски университет „Св. Климент Охридски“ (Moodle), първоначално трябва да се регистрирате:

 • влезте („Вход“, горе, дясно) с потребителското си име и парола за СУСИ;
 • попълнете Ваш активен имейл адрес;
 • попълнете град (например София);
 • запазете промените;
 • излезте от системата („Изход“, горе, дясно)
 • Стартирайте електронната си поща, с която сте се регистрирали в Мудъл.
 • Отворете автоматичното съобщение, изпратено от elearn.uni-sofia (в случай че не го намирате във входящата кутия, моля, проверете в спам-папката).
 • В полученото писмо се съдържа линк, който при кликанете на него активира профила Ви в платформата.
 • Всеки следващ път е необходимо само да заредите сайта http://elearn.uni-sofia.bg/ или да кликнете тук върху надпис „Към електронни учебни ресурси“. След това изберете (кликнете върху) „Вход“ и изпишете потребителското си име и парола (както в СУСИ).
 • За достъп до учебни материали е необходимо да изберете един от двата маршрута:
  Философски факултет (от стартовата страница), а след това степен, специалност и пр.
 • Моята страница (вляво на екрана).
 • Всеки път, преди да затворите работния прозорец на сайта на е-платформата, непременно натиснете върху „Изход“ (горе, дясно или долу, в средата).

Изтеглете Помощник за достъп до учебни е-ресурси

Помощник за достъпа до учебни е-ресурси

1. Какво е Moodle?

Moodle e безплатна система за електронно обучение с отворен код (Open Source), написана на езика PHP. Разпространява се безплатно и е достъпен за всеки.

Популярността си дължи на разнообразните възможности за интерактивно и динамично обучение. Системата предлага специфични функционалности, като възможност за обособяване на отделни модули, а те от своя страна – на съответни подмодули. Например възможно е да се създаде модул специалност, а към него подмодул курс, след това конкретни учебни материали и пр. Към всеки курс се оторизират участници с различни роли (права на достъп), като студент или преподавател.

Във всеки курс се публикуват материали (предимно с учебна цел), но също форуми, чат, система за мигновени съобщения, могат да създават и изпълняват тестове, анкети, задачи и др.

2. За кого е предназначен порталът за електронно обучение на СУ „Св. Климент Охридски“?

Адресът на портала е http://elearn.uni-sofia.bg/. Той е предназначен за всички студенти от различните специалности на Университета, които желаят да се възползват от предимствата на електронното обучение. Системата има за цел да помогне преподавателите в осигуряване на необходими учебни материали за техните студенти, да общуват с тях по електронен път (включително в реално време). Преподавателите имат възможност да организират и проведат онлайн проверка на знанията, да оценят студентските постижения, да окажат помощ при необходимост (виртуално консултиране).

3. Как да ползвате системата, ако сте студент?

Стартирайте предпочитан от вас браузър (Internet Explorer, Chrome, Opera, Safari и др.).
Заредете адрес http://elearn.uni-sofia.bg/.

Това е стартовата страница на портала за електронно обучение на СУ. Както се вижда от горното изображение, можете да изберете (кликнете) върху необходимия ви факултет, а след това (стъпка по стъпка) – до желания от вас курс. И все пак… Препоръчваме ви да кликнете върху „Вход“ (горе вдясно или най-отдолу в средата).

Ако изберете първото, в един момент системата ще ви поиска да се идентифицирате с потребителско име и парола. Ето защо е по-добре да изберете второто – вход, идентификация.

В зоната „Потребителско име“ изпишете вашето потребителско име за СУСИ. В зоната „Парола“ изпишете вашата парола за СУСИ. След това кликнете върху бутона с надпис Вход. Сега би трябвало да виждате имената си в горния десен ъгъл. Това означава, че вече можете да използвате ресурси, достъпни за вашата специалност, степен, курс.

Ако това не се е случило, значи системата не ви е разпознала. При това положение пробвайте отново (може да сте допуснали грешка при въвеждането на данните за потребител и парола). Ако отново не можете да влезете в системата, обърнете се за съдействие към Весела Цокева (администратор електронно обучение за Философски факултет, elearn@phls.uni-sofia.bg).

4. Какво трябва да направят студентите, които все още не са получили потребителско име и парола?

Вие вероятно сте новоприет студент. Във Философски факултет студентите получават потребителско име и парола веднага след записването им. Потребителското име и парола са едни и същи както за СУСИ, така и за всички електронни системи на Университета.

Администраторите на Философски факултет, отговарящи за регистрирането ви в СУСИ, са Зорница Ангелова (zangelova@phls.uni-sofia.bg) и Ваня Йосифова (v_yosifova@phls.uni-sofia.bg). При проблеми или въпроси, пишете на посочените тук имейл адреси. Можете да се обърнете за съдействие и към секретаря/инспектора на вашата специалност.

5. Как да разберете какви курсове са достъпни за мен и моите колеги?
Вариант 1

В стартовата страница кликнете върху „Философски факултет“.
В отворилата се страница кликнете върху вашата специалност. Ще се зареди друга страница, която може да изглежда специфично за различните специалности на Философски факултет. Ако се налага, кликнете върху степен (бакалавър, магистър), курс (1, 2, 3 или 4).
Кликвайте последователно върху онези линкове, които се отнасят до търсеното от вас.

Вариант 2

Всъщност, възможен е и по-бърз начин да достигнете до необходимия курс.

След като сте се идентифицирали (потребител, парола), обърнете внимание на лявата зона на стартовата страница. Ще откриете надпис „Моята страница“. Ако не виждате надписа, не сте влезли в системата правилно и тя все още не ви разпознава, а вашето име не се вижда в горния десен ъгъл. Влезте в системата и ще откриете надписа „Моята страница“.
Кликнете върху „Моята страница“. Обърнете внимание, че страницата ще се отвори и в нея ще виждате само курсовете, към които имате някакви права/роля. Ако няма достъпни за вас курсове, но вие сте сигурни, че би трябвало да има, обърнете се за съдействие към администратора за електронно обучение за Философски факултет (elearn@phls.uni-sofia.bg).
След като сте достигнали до курсовете, достъпни според въведените „потребител, парола“, изберете/кликнете върху желания курс. Ще се отвори неговата страница, съдържаща публикуваните от съответния преподавател учебни материали.

6. Често задавани въпроси

 • Имам акаунт (потребителско име и парола; профил), но не мога да вляза в системата. Защо?

Проверете следното:

Потребителското име е изписано правилно.

Паролата е изписана правилно.

Често те се изписват на кирилица или се объркват съответните символи.

 • Имам профил, влизам в системата без проблем, но не виждам курс, който ми трябва. Как да се справя?

Вероятно не сте записан в дадения курс. Ако не успявате да се запишете сами, пишете на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg.

 • Имам профил, влизам в системата без проблем, виждам необходим курс без проблем, но ми иска код за достъп. Какво да направя?

Повечето преподаватели активират т. нар. ключ за достъп. Без този ключ не е възможно да се активира дадения курс. Той се получава от преподавателя или оторизиран от него служител. Ако не сте посещавали учебните часове, можете да пишете на преподавателя (имейл). Вижте в сайта на Философски факултет неговият имейл адрес.

 • Искам да запиша курс, който не посещавам. Как да получа код за достъп?

Пишете на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg. Но моля да имате предвид, че ако се запишете в курс, който не посещавате, това може да доведе до недоразумения.

 • Мога ли да разглеждам материали от курса, въпреки че не съм студент или преподавател в дадената специалност на Философски факултет?

Някои курсове поддържат вход за Гости (Guest), но не всички. За да влезете като Гост, изберете бутона „Вход като гост“. Така можете да разглеждате онези курсове, които позволяват потребител-гост. 12.

Ако не можете да влезете като Гост в някой курс, това означава, че съответният преподавател не е предвидил подобна възможност.

 • Как мога да се свържа с други студенти от курса, които не познавам?

Обикновено преподавателят настройва курса така, че всички студенти от даден курс да виждат имейл адресите си. Ако това не е така, можете да изпратите съобщение на колегата си, като:

в лявата зона кликнете върху „Участници“ (ще се отвори списък с участниците в курса),
кликвате върху името на колегата (ще се отвори прозорец с неговите данни),
кликнете върху „Изпращане на съобщение“ (под зоната за снимка).

 • Желая да редактирам профила си, но не ми е известно как?

В лявата зона на прозореца можете да кликнете върху „Моят профил“. Други възможности са: горен десен ъгъл, където е изписано вашето име; в зоната най-отдолу, където отново е изписано вашето име. Ако кликнете върху него, ще се зареди прозорец с вашия профил, който можете да редактирате по всяко време.

 • Получавам постоянно имейли от Moodle, но не желая това. Какво да направя за да не получавам такива писма?

Преподавателите използват Moodle, за да имат връзка със студентите си. Всички потребители, участващи в даден курс задължително получават Новини от преподавателя си. Не можете да изключите тези Новини, понеже преподавателят трябва да е сигурен, че съобщенията му стигат до всички.

Допълнително може да получавате автоматично съобщенията, които се публикуват на някой форум. Това се нарича „абониране“. Ако съобщенията от даден форум не са желани от вас, спрете абонамента си за него: влезете във форума и кликнете в горния десен ъгъл на съответната опция.

 • Как да постъпя, ако не желая другите студенти да виждат имейл адреса ми.

Само студентите, записали същия курс, както и преподавателите виждат вашия имейл адрес. Той не се вижда от Гостите и от търсачките.

Ако все пак това ви притеснява, в профила си можете да скриете от всички адреса си. Така потребителите няма да виждат вашия адрес за електронна поща, но ще получавате писма от системата.

 • Имам проблем с Moodle, който не е описан тук. Какво да направя?

Пишете на адрес elearn@phls.uni-sofia.bg.

Изтеглете файл с Помощника

Университетска електронна поща

За студенти и докторанти

https://email.uni-sofia.bg

Достъпът се осъществява с потребителско име и парола за СУСИ

При забравено потребителско име и парола се свържете с:

Администратори на СУСИ
Зорница Ангелова – zangelova@phls.uni-sofia.bg
Ваня Йосифова – v_yosifova@phls.uni-sofia.bg

Ако имате проблеми с използването на ZIMBRA, пишете на администраторите на системата на адрес: zimbra@uni-sofia.bg

За преподаватели и служители

Достъп до служебна електронна поща за преподаватели и служители на Философски факултет

При проблеми с достъпа:

Системен администратор на Философски факултет
Красимир Димитров
krassimir_dimitrov@phls.uni-sofia.bg
тел. 80 05 111 вътр. 222

Лиценз за Office 365

Инструкции за получаване на лиценз

На основание на сключения от МОН договор за ползване от висшите училища на софтуерни продукти на Майкрософт, преподаватели, служители и студенти от Софийския университет получават правото да използват лицензирани продукти и услуги на Майкрософт (Office 365, част от който са Word, Excel, Outlook, Teams, OneDrive и други).

Лиценз за Office 365 могат да получат:

 • щатните преподаватели във факултетите и департаментите в СУ „Св. Климент Охридски“
 • служители в СУ „Св. Климент Охридски“
 • записаните студенти за текущата учебна година в СУ „Св. Климент Охридски“

Лицензът за преподаватели и служители е с по-разширени възможности.

За да се възползват от правото си на лиценз, преподаватели, служители и студенти от Софийския университет трябва да се регистрират на адрес https://365.uni-sofia.bg/ с потребителското си име и парола от СУСИ.

За регистрацията трябва да изберат своята роля от менюто (горе) „Лиценз за“ , след което:

 • Да въведат потребителското си име в СУСИ и парола
 • Да въведат парола за Office 365 и служебния си имейл в Софийския университет.

Важно за студентите! Необходимо е да са си активирали предварително служебната си електронна поща

При получаване на съобщение за успешна регистрация, акаунтът трябва да се активира на адрес https://portal.office.com. Влиза се с:

 • с потребителско име (имейл адрес) – за преподаватели и служители то е във вида <име>@office365faculty.uni-sofia.bg, а за студентите – <име>@office365student.uni-sofia.bg, където <име> е потребителското име в СУСИ.
 • с паролата, която е въведена при регистрацията.

Електронни системи, подпомагащи научната дейност

Информационна система за научната дейност Авторите

Инструкция за ползване

При попълване на информация за научни проекти:

Ако вече сте въвели проекта си в електронната система за проекти на СУ
(projects.uni-sofia.bg), въведете в полето „Вътрешен номер на проект от projects.uni-sofia.bg” предоставения Ви от системата за проекти номер и информацията за тези проекти ще бъде прехвърлена.

Поради зачестили въпроси Ви молим да въведете внимателно информацията за личните си данни. Попълването на таблицата (списъка) с имена за идентификация Публикува под имената е много важно. За да запазите нововъведена публикация, е задължително името в едно от полетата на авторския колектив точно да съвпада с едно от имената в таблицата за идентификация – Публикува под имената.

Вход в системата

* с потребителското име и паролата от служебния акаунт (т.нар. акаунт за СУСИ, тъй като се създава в информационната система СУСИ-4, но се ползва за достъп до всички електронни ресурси на СУ)

Електронна система за научноизследователски проекти

Инструкция за ползване

Вход в системата

Електронна система за проекти по наредба 9

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.