Прием за "Магистър" след висше образование

Искате ли да изведете образованието си на следващото ниво?

  • Изучаването на магистърска програма във Философския факултет на СУ е инвестиция в бъдещето и може да бъде ключ към успешна кариера.
  • Факултетът осигурява перфектната платформа, за да допълните и усъвършенствате знанията си и да постигнете целите, които сте си поставили.
  • Имате възможност да избирате между повече от четиридесет магистърски програми в шест професионални направления.
  • Приемът се извършва чрез ежегодна кандидат-студентска кампания два пъти годишно - прием за зимен семестър и прием за летен семестър за част от магистърските програми.
  • Кандидатите трябва да притежават диплома за завършена степен образователно-квалификационна степен "бакалавър" след средно образование" или "магистър" след средно или висше образование.

Информация за актуалните условия за прием за учебната 2024/ 25 ще бъде публикувана през юни 2024 г.

Полезна информация

Условия за кандидатстване

Кандидатите за всички магистърски програми трябва да притежават диплома за завършена  образователно-квалификационна степен „бакалавър“ след средно образование“ или „магистър“ след средно или висше образование.

Приемни изпити

Конкурсен изпит се полага задължително от кандидатите за места, субсидирани от държавата. Конкурсен изпит се полага и за места в платена форма на обучение в голяма част от магистърските ни програми.

График на изпитите за кандидатмагистърска кампания 2023/24

Такси за приемни изпити

Размерът на таксата за участие в кандидат-магистърския конкурс е 30,00 лв. за един изпит и 30,00 лв. за всеки следващ. Такса в размер на един изпит заплащат и кандидатстващите без конкурсен изпит. От такса се освобождават: кръгли сираци (до 25 годишна възраст), инвалиди с трайни увреждания и намалена работоспособност 70 и над 70 на сто, военноинвалиди и майки с три и повече деца. Всеки конкретен случай се удостоверява със съответните документи. Заплащането на таксата за участие в приема може да направите както следва:

  • На всяка каса на EasyPay или в ЕPay по банковата сметка на университета
  • По банков път на сметката на университета

БНБ–ЦЕНТРАЛНО УПРАВЛЕНИЕ; IBAN: BG52 BNBG 9661 3100 1743 01 BIC CODE: BNBGBGSD Титуляр: СУ „Св. Климент Охридски”

Платежното нареждане задължително да съдържа като основание за плащане: три имена на кандидата, Философски факултет, КМК 2023

Преди заплащане на таксите е необходимо да съобразите възможността за признаване на изпити в различни магистърски програми. Ако имате съмнения, свържете се с комисията на имейл: magistripriem@phls.uni-sofia.bg

Срокове за кандидатстване

Втори етап на прием на документи за голяма част от магистърските програми: 11.09.2023 г. – 21.09.2023 г. 
Провеждане на изпити за допълнителния прием: 26 септември 2023 г.
Ректорска заповед за първо класиране се очаква на: 26.09.2023 г.
Записване на приети на първо класиране (държавна субсидия и платена форма на обучение): 27, 28 и 29 септември 2023 г.
Ректорска заповед за второ класиране се очаква на: 10.10.2023 г.
Записване на приетите на второ класиране (платена форма на обучение и незаети места за държавни субсидии): 11, 12 и 13 октомври 2023 г.

Как се кандидатства?

Кандидатстването става онлайн чрез попълване на регистрационната форма тук: https://ma.su-phls.info/?page_id=1215

Семестриални такси

Всяка учебна година таксите в СУ „Св. Климент Охридски“ се определят със заповед на Ректора, която се публикува на сайта на СУ. За програми с повече от 2 семестъра на обучение таксите за следващата година са тези, определени от заповедта на Ректора, за съответната година.

Семестриални такси за учебната 2023/24

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.