Специалност "Културология"

магистърски програми

Специалност „Културология” предлага пет магистърски програми, включително и на чужд език.

Програмите са създадени като естествено продължение и надграждане на бакалавърската програма на специалност „Културология”. Те пазят и развиват нейната културологична специфика, като същевременно се специализират в различни посоки. Изградени са в съответствие с търсенето на кадри на пазара на труда, със световните тенденции в науката за културата и по-слабо засегнати области  в  бакалавърската програма.

 

„Културна антропология и културно наследство“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Георги Вълчев |  g_vulchev@yahoo.com
Координатор: Ангелина Чипева | chipeva@phls.uni-sofia.bg
електронно списание на магистърската програма:
http://www.seminar-bg.eu

„Изкуства и съвременност (ХХ-ХХІ в.)“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл.ас. д-р Кирил Василев |  kirilva@abv.bg
Координатор: Ангелина Чипева | chipeva@phls.uni-sofia.bg

„Медии, комуникация, култура“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Валентина Георгиева | valentinvg@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Ангелина Чипева | chipeva@phls.uni-sofia.bg

„Културни изследвания в регионален контекст (на английски език)“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: гл. ас. д-р Велислава Петрова |  vpetrova@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Ангелина Чипева | chipeva@phls.uni-sofia.bg

„Европейска магистърска програма: История на жените и половете (на английски език)“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. д-р Красимира Даскалова |  daskalova@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Ангелина Чипева | chipeva@phls.uni-sofia.bg
http://www.ned.univie.ac.at/Matilda/CMS/

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.