Катедра "Политология"

  • Кампус "Изток" - София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, бл. 4, ет. 3, каб. 302 | тел: (+359) 2 870 11 93
  • Контакти:
  • Ръководител на катедрата: доц. д-р Светослав Малинов | smalinov@phls.uni-sofia.bg
  • Инспектор учебна дейност: Бека Натан | natan@phls.uni-sofia.bg

Специалност „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Кл. Охридски“ е открита през 1986 г. и от създаването си досега предоставя на своите студенти системни познания както за вътрешно-политическите, така и за международните политически явления и процеси, и възможност за придобиване на умения за анализиране, оценяване и управление на политическите събития и реалности.

Основната цел е да се подготвят висококвалифицирани кадри, които да могат да се реализират както в публичния, така и в частния сектор. Завършилите и трите степени на специалността могат да практикуват разнообразен кръг от професии, включващи служители в рамките на държавната администрация, в органите на законодателната и изпълнителната власт, политически консултанти към различни държавни институции, служители в бюджетни организации за публични услуги, политически ализатори в печатните и електронните медии, служители в недържавни публични органи или т.нар. „неправителствени организации“, консултанти към политически партии или в рамките на частния сектор.

В процеса на обучение както в бакалавърска, така и на магистърска и докторска степен, е застъпен интердисциплинарният подход и са включени курсове от различни научни области. Обучението по специалността се провежда от катедра „Политология“.

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.