Европеистика

бакалавърска програма
 • Срок на обучение: 8 семестъра (4 учебни години)
 • Форма на обучение: редовна
 • Образователно-квалификационна степен „бакалавър след средно образование"

Бакалавърската програма по Европеистика предлага специализирана подготовка в областта на европейската интеграция, както по отношение на историята и съвременните практики в сферата на икономиката, правото и политиката в рамките на Европейския съюз, така и по отношение на процесите на присъединяване на страните от Югоизточна Европа.

Кадрите с това образование ще провеждат на практика административната реформа вътре в страната в условия на пълноправно членство в ЕС, както и експертна работа за успешен международен диалог, ориентиран към евроинтеграцията в условията на глобализиращия се свят.

Значима група дисциплини в учебния план и интензивното езиково обучение има за цел да гарантира знания, умения и компетенции, свързани с познаване на политическото, икономическо, социо-културно разнообразие на обединена Европа със съхраняването и развитието на културната идентичност и многообразие.

Випуски на специалност "Европеистика" и техните патрони

От академичната 2008/2009 г. по инициатива на проф. Ингрид Шикова и подобно на Колежа на Европа, всеки от випуските носи името на някой от видните европейци, които са допринесли за развитието на европейската цивилизация и на идеята за обединена Европа Проф. Шикова е кръстник на випуските, като през годините следните европейски  личности са били патрони на съответните випуски:  

 • Жан Моне – 2008-2012
 • Робер Шуман – 2009-2013
 • Св.Св.Кирил и Методий – 2010-2014
 • Виктор Юго – 2011-2015
 • Проф. Иван Шишманов – 2012-2016
 • Лудвиг ван Бетовен – 2013-2017
 • Стефан Цвайг – 2014 – 2018
 • Жак Делор – 2015 – 2019
 • Уилям Шекспир – 2016-2020
 • Васил Левски – 2017-2021
 • Симон Вейл – 2018 – 2022
 • Леонардо да Винчи 2019 – 2023
 • Антоан дьо Сент-Екзюпери 2020 – 2024
 • Ерих Мария Ремарк 2021 – 2025
 • Алберт Айнщайн 2022-2026

20 години Европеистика

В брошурата 20 години Европеистика ще откриете мнения за специалността на наши студенти (бакалаври, магистри и докторанти), а така също и на наши преподаватели и партньори.

Обща информация за специалността

Бакалаврите по Европеистика следва да имат познания за:

 • сближаването на националното законодателство с общностното законодателство
 • интеграционните процеси в парично-финансовата област
 • политическите процеси в европейските демокрации и в ЕС
 • да усвоят терминологията на европейските институции с цел ползване на официални документи на ЕС и на други специализирани текстове на два чужди езика (английски и френски).
 • работа с актове на ЕС в българската публична администрация, бизнес организациите и третия сектор в условията на членство в ЕС
 • работа с програмите и фондовете на ЕС на местно, регионално ниво
 • познаване и прилагане на поетите от България задължения като пълноправен член на ЕС.
 • дейности и програми насочени към съхраняване и развитието на културната идентичност и многообразие в обединена Европа

Преподаватели

Катедра „Европеистика“ е специализирана в изучаването на Европа, нейните култура, политика, история и общество. Катедрата предлага широка гама от курсове, които дават възможност на студентите да развият цялостно разбиране за Европа, нейните институции и роля в глобалната общност и ги подготвят за кариера в академичните среди, правителствени и международни организации или други области, където задълбоченото разбиране на Европа е от съществено значение.
Членовете на катедрата са висококвалифицирани експерти с опит в своите области и са активно ангажирани с изследвания и публикации.

Научете повече за преподавателите в катедра „Европеистика“ >>

Условия за прием

Софийски университет извършва централизиран прием за бакалавърска степен – пълна информация за условията за кандидатстване и сроковете на кампанията можете да намерите тук:

Условия за прием и балообразуване на учебната 2024/25 >>>

Учебни дисциплини

Анотации на задължителни дисциплини

Анотации на общоизбираеми дисциплини

Анотации на дисциплини в профил „Право“

Анотации на дисциплини в Информационно-медиен профил

Анотации на дисциплини в Управленско-икономически профил

Анотации на дисциплини чуждоезиково обучение – първи чужд език

Анотации на дисциплини чуждоезиково обучение – втори чужд език

Стажове

В учебния план на специалност Европеистика е предвиден задължителен стаж с продължителност три седмици в държавни институции, медии, банки и др. Провеждането му е условие за успешно дипломиране. Всеки студент получава оценка и кредити, без които не се допуска до държавен изпит.

По правило стажът се провежда след лятната сесия на трети курс. В началото на всяка академична година студентите от 3 курс получават актуални указания за провеждането и отчитането на стажа. За въпроси, свързани със стажа, отговаря гл. ас. д-р Даниела Дечева (daniela.decheva@gmail.com)

Професионална квалификация и реализация

Професионална квалификация и реализация

Завършилите ОКС бакалавър по Европеистика имат основни познания по:

 • икономика, право, политология и социология, международни отношения
 • европейската цивилизация и европейската политическа и културна история
 • историята на европейската интеграция и институциите на ЕС
 • развитието на отношенията България – ЕС и процеса на присъединяване
 • общите политики на ЕС, функционирането на единния пазар
 • взаимодействието на ЕС с други организации като НАТО и ОССЕ
 • въпроси, свързани с бъдещето на ЕС.

С придобитите познания и опит бакалаврите по Европеистика могат да работят в институциите на Европейския съюз, в международни институции; могат да заемат постове в в държавната администрация, провеждаща интеграционната политика на Република България, да работят като консултанти или анализатори в медиите в областта на евроинтеграцията, както и в политически, обществени и граждански организации работещи в рамките на програмите и фондовете на ЕС.

Дипломиране

Студентите завършват четиригодишното си обучение с образователната степен „бакалавър по Европеистика“ след успешно полагане на писмен и устен държавен изпит.

Процедура по дипломиране>>

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.