Специалност "Публична администрация"

магистърски програми

Основната цел на магистърските програми е да осигури висока теоретична и практическа  професионална подготовка за работа в институциите и организациите от системата на публичното управление: централна и местна власт, публичен и неправителствен сектор. Те са разработени, за да съдействат за изграждането на професионална държавна служба, на ефективен публичен и отговорен неправителствен сектор чрез създаването на модерно поколение лидери – квалифицирани и мотивирани да поемат управлението на обществената сфера в съответствие с демократичните ценности и принципите на доброто управление.

Стремежът на специалност „Публична администрация“ е да осигури гъвкаво магистърско образование, което да утвърди преди всичко компетентност, лидерски умения и самостоятелност при вземане на решения.

Научете повече...

По тази причина са създадени три магистърски програми, а техните учебни планове обхващат почти изцяло системата от допълващи се приложни знания и умения, предназначени за висшия управленски персонал. Съставянето на тези учебни програми е съобразено с опита на университетите в Питсбърг (Graduate School of International and Public Affairs), Ню Йорк в Олбани (Rockefeller Institute of Public Policy), Сиракузкия университет (Maxwell School) и преди всичко на Академията за лидерство в Университета на Мериленд (J. MacGregor Burns Academy of Leadership). Обучението на магистърско равнище е адаптирано към специфичните съвременни изисквания на прехода в България. В това отношение програмите включват специални знания за функционирането на европейските институции, за управление на международни проекти в страната и т.н.

Придобилите магистърска степен по публична администрация притежават необходимата професионална компетентност относно ръководството на административните органи в различни сфери, както и за управлението на човешките ресурси от централната и местната администрация. Студентите придобиват допълнителни умения за прилагане в практиката на нормативни документи, информационните технологии в публичната администрация, както и за вземане на управленски решения в сферата на администрацията в условията на демократично управление. Те също така придобиват познания за взаимодействието между политиката и администрацията в условията на демокрация и формират специфични лидерски умения.

Комплексният характер на придобитите знания и умения позволява широка сфера на реализация на завършилите студенти. Те могат да работят във всички сфери и нива на публичната администрация като държавни служители, за които се изисква магистърска степен на образование в съответствие с предвидените от Закона за държавната администрация, Закона за държавния служител и други нормативни документи изисквания към кандидатите за държавна служба. Те могат да намерят успешна реализация като ръководители в различни ведомства и служби на държавната и местната администрации, включително и на най-високите нива на управленската йерархия.

Специалност Публична администрация е част от професионално направление 3.7. „Администрация и управление“.  Заедно с колегите ни от Стопански факултет и Геолого-географски факултет се стремим към все по-качествено и отговарящо на предизвикателствата на външната среда обучение.

„Публична администрация“

Срок на обучение: 2 семестъра 
Форма на обучение: редовна и задочна
Ръководител: проф. д-р Александър Маринов | alexandar.marinov@gmail.com
Инспектор: Анна Иванова | anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: 02 971 51 84

„Публичен мениджмънт и политики“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпн Татяна Томова |  t.tomova@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Анна Иванова | anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон:  02 971 51 84

„Европейска публична администрация“


Програмата не обявява прием за 2023-2024 уч. г.


Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: проф. дпн Милена Стефанова | mstefanova@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Анна Иванова | anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: (+359) 2 971 51 84

„Оценка на политики и оценка на въздействие“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Елена Калфова | elena_kalfova@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Анна Иванова | anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: (+359) 2 971 51 84

„Публична администрация на английски език“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Албена Танева | taneva@phls.uni-sofia.bg
Инспектор: Анна Иванова | anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg
Телефон: (+359) 2 971 51 84

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.