Учебни процедури и срокове - докторанти

Образци на документи

Индивидуален план за докторанти (doc)

​Учебни планове за докторанти, които влизат в сила за докторантите, приети от учебната 2017/2018г. и следващи години:

 • Учебен план за докторанти от катедра „Философия“
 • Учебен плана за докторанти от катедра „Логика, етика и естетика“
 • Учебен план за докторанти от катедра „История на философията“
 • Учебен план за докторанти от катедра „Реторика“
 • Учебен план за докторанти от катедра „Библиотекознание, научна информация и културна политика“
 • Учебен план за докторска програма „Философия с преподаване на английски език“
 • Учебен план за докторанти от катедра „Публична администрация“
 • Учебен план за докторанти от катедра „История и теория на културата“
 • Учебен план за докторанти от катедра „Европеистика“
 • Учебен план за докторанти от катедра „Политология“
 • Учебен план за докторанти от катедра „Социология“

​Учебни планове на специалност „Психология“, в сила за випуските до 2020/2021 г. включително 

 • Учебен план за докторска програма „Педагогическа психология“
 • Учебен план за докторска програма „Културна и диференциална психология“ (на български език)
 • Учебен план за докторска програма „Културна и диференциална психология“ (на английски език)
 • Учебен план за докторска програма „Психология на здравето“
 • Учебен план за докторска програма „Психология на развитието в детска и юношеска възраст“
 • Учебен план за докторска програма „Обща психология“
 • Учебен план за докторска програма „Клинична психология“
 • Учебен план за докторска програма „Консултативна психология“

Учебни планове на специалност „Психология“, които влизат в сила за випуските, зачислени от 2021/2022г. и всички следващи

 • Учебен план за докторска програма „Клинична психология“
 • Учебен план за докторска програма „Психология на здравето“
 • Учебен план за докторска програма „Психология на развитието в детска и юношеска възраст“
 • Учебен план за докторска програма „Трудова, организационна и икономическа психология“
 • Учебен план за докторска пограма „Обща психология (Психология на личността)
 • Учебен план за докторска програма „Социална психология“
 • Учебен план за докторска програма „Педагогическа психология“
 • Учебен план за докторска програма „Европеистика“ – аткуализиран, в сила за випуск 2022/2023г. и всички следващи

Учебен план за докторантура на самостоятелна подготовка – за всички професионални направления на Философски факултет

 • декларация за оригиналност на дисертационен труд (pdf)
 • докторантски отчет (doc)

Важни срокове

Зачисляване в докторантура

Записване на докторантски курсове

Здравно осигуряване

Всички редовни докторанти във висшите училища следва да подават декларация за здравно осигуряване независимо от това дали подлежат на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 3, т.2 от ЗЗО.

Съгласно чл. 67 от Закона за висше образование статут на докторант се придобива при зачисляване във висше училище и се загубва при отчисляване, поради което здравноосигурителните вноски за учащите се, се дължат от момента на зачисляването до момента на отчисляването.

За учащи се във висше учебно заведение се считат и прекъсналите по болест, прекъсналите поради бременност и раждане и прекъсналите поради специализация.

Декларацията се подава задължително в началото на докторантската година, както и при промяна на декларираните обстоятелства.

Ако докторантът не подаде декларация и не се осигурява на друго основание, отговорността е изцяло върху докторанта – той следва да се самоосигурява.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.