Специалност "Философия"

магистърски програми

Специалност Философия предлага разнообразни магистратури – и за специалисти (имащи бакалавърска степен по Философия), и за неспециалисти. Те обхващат както съвременни проблеми (културни, етични, научни), така и изключително задълбочено и специализирано познание върху традиционни философски теми.

„Интегративна биоетика“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Валентина Кънева | vkaneva@phls.uni-sofia.bg
Сайт за биоетика: http://philosophy-bioethics.eu/

„История и съвременност на философията“

Срок на обучение: 2 семестъра (специалисти)/ 3 семестъра (неспециалисти)
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Васил Видински | vidinsky@phls.uni-sofia.bg

„Философия“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: редовна
Ръководител: доц. д-р Димитър Елчинов | m-philos@pm.me
Координатор: гл. ас. д-р Георги Герджиков | ggerdjikov@yahoo.com
Уеб сайт на програмата: https://www.m-philos.net/

„Философия за средните училища“

Срок на обучение: 2 семестъра
Форма на обучение: задочна
Ръководител: доц. д-р Анна Бешкова | annabeshkova@abv.bg
Координатор: Ирена Черешарова | cheresharova@phls.uni-sofia.bg

„Философия на съзнанието и езика“

Срок на обучение: 3 семестъра
Форма на обучение: задочна
Ръководител: проф. д.ф.н. Анета Карагеоргиева | karageorgi@phls.uni-sofia.bg; anetakarageor@yahoo.com

„Философия с преподаване на английски език“

Срок на обучение:

  • 3 семестъра (за бакалаври, завършили четири годишен курс на обучение (240 кредита) и магистри)
  • 4 семестъра (за бакалаври, завършили три годишен курс на обучение, специалност „Философия“ в чуждестранен университет (180 кредита)

Форма на обучение: редовна/ задочна
Ръководител: проф. д-р Александър Гънгов | agungov@phls.uni-sofia.bg

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.