март 27, 2024

Day

Годишник на специалност „Философия“ – покана за подаване на ръкописи

Годишник на специалност „Философия“ – покана за подаване на ръкописи

Специалност „Философия“ отправя покана за предаване на ръкописи за обновения Годишник на специалността. Темата на броя ще бъде „Актуални философски изследователски проекти“.

Обща информация и изисквания към публикациите

Годишникът на специалност „Философия“ в Софийски университет „Св. Климент Охридски“ представя най-добрите постижения на преподавателско-изследователския състав на трите философски катедри във Философския факултет на Университета – катедра „Философия“, катедра „История на философията“ и катедра „Логика, етика и естетика“.

Годишникът застъпва философията в цялата широта и плурализъм на нейните систематични, исторически и нормативни изследователски полета, в многоизмерния ѝ обмен с други дисциплини в хуманитарните, обществените и точните науки, а също и като критична интервенция в актуалните светогледни, политически и технологични реалности.

Годишникът е издание, публикациите в което минават през процес на анонимно рецензиране. Той съдържа и специално справочно приложение, посочващо значимите публикации на специалността през изминалата година, защитените дисертации, постъпването на нови колеги, както и важни събития из живота на специалността.

Възстановен с нова форма и концепция, Годишникът има зад гърба си дълга и многозначна традиция, водеща началото си от философските серии в общия Годишник на Софийски университет „Св. Климент Охридски”, първите от които датират от 1908/09 г.

Конкурс за допълнителен прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2023/24

Конкурс за допълнителен прием на докторанти в редовна и задочна форма на обучение за учебната 2023/24

Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ обявява допълнителен прием на редовни и задочни докторанти, български граждани и граждани на Европейския съюз и на ЕИП, по държавна поръчка за учебната 2023/2024 г.

Документи се приемат онлайн на адрес Допълнителен прием за учебната 2023/24. Срок за кандидатстване: 09.02.2024 – 09.04.2024 г.

Философски факултет: Допълнителни изисквания към подаваните документи

Информация за свободни места, конспекти за докторантския конкурс, често задавани въпроси и др. можете да намерите на Прием за образователна и научна степен „доктор“

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.