Важни дати към академичния календар на Философски факултет

 • 16.08.2023 г. до 29.09.2023 г.Записване на студентите в по-горен курс.*

*Студентите с повече от един изпит подават молби за условно записване; записването е при отговарящия за специалността инспектор „Студенти“. Записаните условно студенти са длъжни да положат всички невзети изпити от предходната учебна година през зимна, лятна и поправителна изпитни сесии на учебната 2023/24. Молби за прекъсване и възстановяване се подават в периода 19.09.2023 до 29.09.2023 Заплащане на семестриалните такси – през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път . Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 • 04.09.2023 до 29.09.2023 г.Очни занятия на студентите обучавани в задочна форма
 • 02.10.2023 г. до 19.01.2024 г.Продължителност на зимен семестър, редовна форма
 • 14.11.2023 г.Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м. юни-юли 2023 г. – бакалаври
  Аула, Ректорат; 9:00 ч. регистрация, церемонията започва в 11:00 ч.
 • 15.11.2023 г.Официално връчване на дипломите на завършилите студенти през м. юни-юли 2023 г. – магистри
  Аула, Ректорат; 9:00 ч. регистрация, церемонията започва в 11:00 ч.
 • 06.11.2023 до 01.12.2023 г.Предварителна изпитна сесия за студентите обучавани в задочна форма*

*Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, както и прекъсналите студенти, имат право да се явят на неположените изпити от ноемврийска и януарска сесия от предишната учебна година.
Таксата за протоколите се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор «Студенти»

 • 01.12.2023 до 13.12.2023 г.Кампания за избор на дисциплини за летен семестър
  Бакалаври и магистри
 • 21.01.2024 г. до 16.02.2024 г.Зимна изпитна сесия*

*Студентите записани с условни изпити и прекъсналите студенти имат право да се явят на неположените изпити от януарска сесия на предишната учебна година.
Таксата за индивидуалните протоколи за условни изпити се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор „Студенти“

 • 09.01.2024 г. до 20.01.2024 г.Подаване на молба за допускане до държавни изпити или защита на дипломни работи
  Студентите подават молба при отговарящия за специалността инспектор "Студенти"
 • 29.01.2024 г.Писмен държавен изпит
 • 05.02.2024 г.Устен държавен изпит/защита на дипломна работа
 • 06.02.2024 г. до 16.02.2024 г.Дипломираните студенти подават снимки и бележка от библиотеката от изготвяне на диплома
  Снимките трябва да са 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см. Подават се при отговарящия за специалността инспектор
 • До 19.01.2024 г.Записване за летен семестър за студентите, обучавани в задочна форма.*

*Заплащане на семестриалните такси – през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път.

Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор „Студенти“

 • От 22.01.2024 до 16.02.2024Подаване на молби за прекъсване и възстановяване
 • 22.01.2024 г. до 16.02.2024 г.Очни занятия на студентите, обучавани в задочна форма
  Заверяване на студентски книжки на студентите, обучавани в задочна форма.
 • До 16.02.2024 г.Записване за летен семестър за студентите, обучавани в редовна форма*

*Заплащане на семестриалните такси – през СУСИ (чрез EPay/EasyPay) или по банков път.

Заплатилите по банков път или на каса на Изи пей без код задължително предоставят документ за платена такса по имейл или на хартия на отговарящия за специалността инспектор „Студенти“

 • 19.02.2024 г. до 07.06.2024 г.Продължителност на летен семестър
 • 12.02.2024 г. до 05.03.2024 г.Заверяване на студентските книжки за летния семестър на уч. 2023/ 2024 г.
  студентските книжки се събират от груповите отговорници и се заверяват от отговарящия за специалността инспектор "Студенти"
 • 09.02.2024 г. до 19.02.2024 г.Подаване на молба за допускане до защита - магистри
  Студентите магистри подават молба за допускане до защита при отговарящия за специалността инспектор "Студенти"
 • 01.03.2024 г. 15.03.2024 г.Защити на дипломни работи на студентите магистри
  Датите се уточняват от съответната катедра
 • 18.03.2024 г. до 27.03.2024 г.Дипломираните през м. март магистри подават снимки и бележка от библиотеката от изготвяне на диплома.
  Снимките трябва да са 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см. Подават се при отговарящия за специалността инспектор "Студенти"
 • 18.03.2024 г. до 05.04.2024 г.Сесия за студентите, обучавани в задочна форма*

*Студентите, обучавани в задочна форма и записани с условни изпити, имат право да се явят на неположените изпити от априлска и юнска сесия от предишната учебна година.

Таксата за протоколите се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор „Студенти“

 • 28.05.2024 г.Официално връчване на дипломите на завършилите през м септември 2023 и м януари, февруари и март 2024 г. студенти – бакалаври и магистри
  Аула, 11:00-13:00 ч. Регистрацията ще започне от 9.00 часа.
 • 03.06.2024 до 17.06.2024Кампания за избор на дисциплини за зимен семестър на учебната 2024/25
  бакалаври и магистри
 • 10.06.2024 г. до 05.07.2024 г.Лятна изпитна сесия*

*Студентите записани с условни изпити и прекъсналите студенти имат право да се явят на неположените изпити от юнска сесия на предишната учебна година.

Таксата за индивидуалните протоколи за условни изпити се заплаща по банков път или на каса на Изи пей, след което платежното се изпраща по имейл на отговарящия за специалността инспектор „Студенти“

 • 03.06.2024 г. до 14.06.2024 г.Подаване на молби за допускане до държавни изпити и защита на дипломна работа.*

*Студентите, бакалаври и магистри, подават молби при отговарящия за специалността инспектор „Студенти“

По-ранните срокове са свързани с възможността инспекторите отдел Студенти да имат предварителна информация за желаещите да се явят на държавни изпити и защити и за да могат своевременно да реагират при забавяне на нанасянето на оценките и предаването на протоколите от лятната изпитна сесия.

Ако студентите имат съмнения относно възможността да спазят сроковете за подаване на молби, могат да се консултират със съответния инспектор лично или по имейл.

 • 24.06.2024 г.Писмен държавен изпит, бакалаври
  Датите за държавните изпити за специалност "Европеистика" се уточняват от катедрата и се насрочват за края на м. юли 2024 г.
 • 01.07.2024 г.Устен държавен изпит/защита на дипломна работа, бакалаври
 • 01.07.2024 г. до 20.07.2024 г.Защита на дипломна работа, магистри
  Датите се уточняват от катедрите
 • Юли 2024 г.Записване на новоприетите студенти, бакалаври
 • Датата ще бъде уточнена допълнителноВтора редовна сесия за дипломиране на студентите от специалност Културология – държавен изпит
 • 21.08.2024 г. до 08.09.2024 г.Изготвяне на дипломи*

*За изготвяне на диплома, дипломираните през м. февруари-март и юни-юли студенти, бакалаври и магистри, подават:

 • снимки – 2 броя – 3,5 см. на 4,5 см.
 • копие от диплома за средно образование
 • копие от диплома за висше образование – само магистрите, които при записване за ОКС
 • магистър са представили уверение или академична справка
 • бележка от библиотеката

Подават се при отговарящия за специалността инспектор „Студенти“

 • 26.08.2024 г. до 08.09.2024 г.Поправителна сесия
We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.