Конкурс за есе Лиляна Данева-Бризби

Конкурс за студентско есе  в областта на публичната администрация

„ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ“

СОФИЙСКИ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“

КАТЕДРА „ПУБЛИЧНА АДМИНИСТРАЦИЯ“

Обявява

КОНКУРС

ЗА ГОДИШНАТА НАГРАДА “ЛИЛЯНА ДАНЕВА – БРИЗБИ“

ЗА СТУДЕНТСКО НАУЧНО  ЕСЕ В ОБЛАСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ

НА ТЕМА:

„Държавната служба в България в процес на модернизация: мотивация за иновационни практики в държавната администрация“

Bulgarian Civil Service in a Process of Modernization: Motivation for Innovative Practices in State Administration

 

Есетата в размер от 5 до 20 страници трябва да бъдат предадени до 27-ми май 2024 г. на имейл адрес anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg

Право на участие имат всички студенти от Софийския университет.

НАГРАДАТА:

Грамота и приз в размер на 500 британски лири, любезно предоставени от семейство Бризби.

Всички участници получават диплом за участие в конкурса.

Изисквания към оформлението:  Текстовете трябва да са написани с шрифт Times New Roman, 12, междуредие 1,5

Конкурсът е анонимен. Конкурсните есета не трябва да имат титулна страница с име на кандидата.

При предаването на текста се получава номер, с който есето се представя на членовете на журито. Текстът се предава на имейл адрес: anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg в едно с резюме на български и английски език. Изисква се есето да произтича от проучване от страна на студента-кандидат по проблема. Ползваните литература и източници трябва да бъдат цитирани по стандартните за това начини, както и да бъдат описани в приложение с библиография.

Изисквания към съдържанието: Текстът трябва да съдържа основна теза на автора и аргументи; използваната литература трябва да бъде надлежно обозначена в цитати или с позоваване, а цитираните източници да бъдат описани в библиографска справка в края на текста.

Съгласно Статута на наградата, приет през 1999 г. от Ректорския съвет на СУ, тя е индивидуална и еднократна за годината в размер на 500 британски лири, любезно предоставени от семейство Бризби. Връчва се на церемонията в Деня на специалност „Публична администрация“. През 2024 г. Денят на „Публична администрация“ ще се проведе на 30 май.

Интердисциплинарна комисия, назначена от Ректора на СУ в съответствие със Статута определя с консенсус едно от есетата за награда.

Всички участници в конкурса получават грамота-сертификат за участие.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.