Продължаващо образование

Специалност "Публична администрация"

Следдипломна квалификация по оценка на въздействието

 • Следдипломната квалификация по оценка на въздействието е насочена специално към държавни служители и професионалисти от частния и неправителствен сектор занимаващи се с разработване на политики.
 • Завършилите следдипломната квалификация ще придобият конкретни умения за извършване оценка на въздействието, която е от решаващо значение за реализирането на стратегии в публичното управление.
 • Учебната програма се осъществява съвместно между Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и Института по публична администрация.
 • Лекторите в следдипломната квалификация по оценка на въздействието са професионалисти в практически опита в държавната администрация, НПО и частния сектор
 • Обща продължителност: 4 месеца, смесена форма на обучение – присъствено и електронно
 • Обучение: петък и събота (групови и индивидуални задачи).

Програмата се състои от 8 задължителни и 2 избираеми модули. Продължителността на обучението по всеки един модул е 30 учебни часа. За завършване на квалификацията са необходими общо 10 модула (300 учебни часа). Обучението се провежда в присъствена и електронна форма на обучение.
Програмата е разделена в отделни модули, в следните тематични направления:

 1. Оценка на въздействието в публичното управление.
 2. Оценка на въздействието на регулирнето.
 3. Нормотворчество и нормотворчески процес.

Успешно завършилите студенти получават удостоверение за следдипломна квалификация, издадено от Софийския университет „Св. Климент Охридски“.

Прием на кандидати

Приемът на документи за кандидатстване в модулната програма се осъществява от Софийския университет.

Документите се подават в сградата на Ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, Южно крило, трети етаж, ст. 47, от 10 ч. до 17.30 ч.

Таксата се заплаща по банков път: IBAN – BG52 BNBG 9661 3100 174301 ; BIC – BNBGBGSD

Таксата за обучение може да се плаща разсрочено

Необходими документи за кандидатстване

 

Допълнителна информация

 • От ИПА: Габриела Савова, тел. 02 940 29 80; е-mail: g.savova@ipa.government.bg
 • От СУ: Анелия Георгиева, тел. 02 9871046, е-mail: amgeorgiev@phls.uni-sofia.bg. На този електронен адрес ще могат да се подават документите по електронен път – сканирано копие от диплома за висше образование, СV и молба-образец.​

​       За допълнителни въпроси: Анна Иванова, anna.t.ivanova@phls.uni-sofia.bg, +359 2 971 51 84

Подробно описание

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.