Седма международна конференция по „Публична администрация“

26 октомври 2023 г.

Тема на конференцията: „Кризи в стратегическото управление днес – от локализъм до детериториализация“

Седмата международна конференция, организирана от катедра „Публична администрация“ на СУ „Св. Климент Охридски“,  ще се проведе на 26-ти и 27-ми октомври 2023 г. Формата на провеждане е хибридна – присъствено и онлайн.

Заявки за участие се приемат до 15-ти октомври 2023 на имейл адрес: pa_conference@phls.uni-sofia.bg

Работни езици на конференцията: български и английски.

Не се изисква такса за правоучастие.

Място: Конферентна зала, Ректорат, Софийски университет „Св. Кл. Охридски“, София, бул. „Цар Освободител“ 15.

Острата конфликтна динамика на съвременната епоха разтвори дълбоки дефицити в стратегическото мислене, целеполагане и управление в либералния свят. Негласно вече се приема, че стратегическите дефицити засягат сферата на сигурността, икономическата политика, дипломацията, енергетиката, културата и въобще всяко направление на стратегирането в западния свят и България в частност. Дефицити изглежда се появиха даже в самото понятие за стратегия. Налице ли е стратегическа криза на държавността?

Поканата е отправена към учени и изследователи от всички научни области, стига проблематиката на анализите да е свързана с актуалните проблеми на стратегическото управление – било то теоретични, методологически или практически.

Поканени са учени и практици от сферата на публичната администрация, философи, политолози, икономисти, юристи и други изследователи на управленските процеси от България и чужбина.

Възможни дискусионни области ще бъдат:

Държавничество:

 • Какво препятства стратегическото лидерство в съвременната кризисна епоха?
 • Променят ли процесите на детериторизация начините и методите на управление на националните държави и в каква степен стратегирането може да реши проблемите в „отворената“ обществена система?

Политика:

 • Какво предизвикателство за държавните стратези представлява детериториализацията като значим резултат от глобализацията?
 • Какви са последиците от раздалечаването между „западно“ и „източно“ стратегическо мислене?

Теория:

 • Какви са теоретичните дефицити, които водят до стратегически дефицити на управлението напоследък?
 • Отново: кое е работещото понятие за стратегия в публичната сфера от гледна точка на успешни кейсове?

Методология:

 • Как започва един стратегически план: с подробна констатация на проблемите, с декларирана „визия“ или всъщност с нещо съвсем различно?
 • Необходим ли е днес нов тласък на методологията “Strategy-as-Practice”?

Практика:

 • Какви са стратегическите дефицити в управлението на дадена сфера (икономика, сигурност, енергетика, външни отношения и т.н.)?
 • Как по-нататък да се създава и развива капацитет за стратегическо планиране в институциите на местното и държавното управление?

Докладите на участниците ще бъдат публикувани в отделен научен сборник. Допускането на докладите до публикация ще се осъществи чрез научна редакция (peer review).

Програма

Изтегли програма

Важни срокове

15 октомври 2023 – Потвърждение за участие

18 октомври 2023 – Известяване относно включването в програмата на конференцията

21 октомври 2023 – Публикуване на окончателна програма

26 октомври 2023 – Откриване на конференцията, Закриване и изпращане на гостите

20 февруари 2024 – Изпращане на окончателния вариант на доклада в максимален обем от 20 стр. Докладите трябва да са оформени в съответствие с техническите указания.

Технически указания

Докладите трябва да се депозират във формат на Word 2003 или по-нова версия.

Докладът трябва да включва Резюме и до 5 ключови думи (за докладите на български език тази информация се подава на български и английски език, а за докладите на английски език – само на английски език). Резюмето следва да бъде един параграф, между 100 и 200 думи, като следва да обобщава целта, методите, резултата и изводите от доклада.

Максимален обем: 20 страници, включително таблици, фигури и използвана литература; междуредово разстояние – 1,5.

Page Setup: Top – 26 mm; Bottom – 20 mm; Left – 20 mm; Right – 20 mm; Paper Size – A4.

Заглавие: Font: Times New Roman; Size: 14 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered; Effects: Capital letters; (следва 1 празен ред).

Академична длъжност, научна степен, име и фамилия на автора (съавторите): Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic; Alignment: Centered.

Висше училище/Организация/Институция: Font: Times New Roman; Size: 13 pt; Font style: Bold & Italic, Alignment: Centered; (следва 1 празен ред).

Основен текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; First line: 12 mm; Alignment: Justified; Spacing: 1,5 lines.

Подзаглавия в основния текст: Font: Times New Roman; Size: 12 pt; Font style: Bold; Alignment: Centered, (пред и след тях не се оставя празен ред).

Таблици, графики и фигури: Центрирани и номерирани отдясно с арабски цифри. Наименованията на таблиците, графиките и фигурите са центрирани, като на таблиците са над тях, а съответно на графиките и фигурите под тях.

Цитиране: (Putnam, 1993, 21-22).

Библиография: Следва да бъде представена по следния начин: фамилия на автора, първа буква от първото име, година на публикуването (в скоби), заглавие (италик), издателство и място на издаване, както и евентуално страница.

Пример: Putnam, R. D., (1993), Making Democracy Work. Civic Traditions in Modern Italy, Princeton University Press

Научен и организационен комитет

 1. Проф. дпн Тодор Танев, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 2. Проф. дпн Татяна Томова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 3. Проф. д-р Александър Маринов, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 4. Доц. д-р Елена Калфова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 5. Доц. д-р Симеон Петров, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“
 6. Инспектор Анна Иванова, катедра „Публична администрация“, Софийски университет „Св. Климент Охридски“

Регистрационна форма

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.