Клуб „Публична администрация"

Клуб „Публична администрация“ е доброволно сдружение с нестопанска цел на студенти от специалност „Публична администрация“ към Софийски университет „Св. Климент Охридски“. Клубът е учреден на 16.11.2016 г.

Мисия:
В съответствие с мисията на специалност „Публична администрация“, Клуб „Публична администрация“ работи за качеството на образованието и издигането на престижа на специалността, както и за изграждането на дух на общност в нея.
Цели:
• Създаване на мрежа от студенти, алумни и преподаватели от специалност „Публична администрация“;
• Насърчаване на студентското включване в академични и извънаудиторни мероприятия и дейности;
• Издигане на престижа на СУ „Св. Климент Охридски“ и на специалност „Публична администрация“;
• Подобряване на компетенциите на студентите чрез:

1. Срещи с държавни служители, експерти, учени, преподаватели, алумни и други, които имат отношение към публичния, частния и неправителствения сектор
2. Организиране на публични лекции, публични дискусии, кръгли маси, конкурси и други, а също така и популяризиране на мероприятия, които имат отношение към сферата на интерес
3. Проектна дейност

• Представляване интересите на студентите от специалност „Публична администрация“ пред ръководствата на Катедра „Публична администрация“, Философски факултет и СУ „Св. Климент Охридски“;
• Установяване на взаимоотношения със сродни организации.

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.