Катедра "Философия"

Академичен състав

Ръководител катедра

проф. д-р

Веселин Дафов

vhdafov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Онтология, философия за деца

Преподавани дисциплини

Гражданско образование; Метафизика и онтология; Систематична философия; Теория на категориите; Философия на природата

проф. д-р

Иван Колев

kolev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философска антропология, философия на изкуството, метафизика

Преподавани дисциплини

Философска антропология, философия на изкуството

доц. д-р

Димитър Елчинов

dgivanov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Методика, философия на образованието, епистемология, философия на науката, философия на езика, философия на съзнанието

Преподавани дисциплини

Методика на преподаването на философия, Епистемология

доц. д-р

Константин Янакиев

kjanakiev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Науката като практика и култура; научният експеримент; наука, техника, светове, граждани

Преподавани дисциплини

Философия на науката

доц. д-р

Цветина Рачева

cracheva@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философските идеи на Г. Хегел и М. Хайдегер, субектна онтология, феноменология на духа и феноменология.
Философският интерес: как субектът може да попадне в откритостта на битието; как субектът мисли снемането на своето мислене; как субектът развива субектен процес във взаимодействието и единството на трите сфери на духа – субективен, обективен и абсолютен, в природата и духа.

Преподавани дисциплини

Субектна онтология, Феноменология и онтология, Философия на природата

гл. ас. д-р

Борис Пантев

b.pantev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Трансцендентална философия, феноменология, философия на историята, философия на времето, философска антропология, социална онтология, философия на комуникацията, философия на медиите, феноменология на изкуството

Преподавани дисциплини

Трансцендентална философия и феноменология, Философия на историята, Философия на религията, Философия на изкуството

гл. ас. д-р

Георги Герджиков

george_gherjikov@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Социална философия, Философия на политиката, Философия на културата, История на западната култура, Критическо религиознание

Преподавани дисциплини

Социална философия; Философия на политиката; Философска антропология; Въведение във философията

гл. ас. д-р

Евелина Иванова-Варджийска

e.vardzhijska@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Методика на преподаването на философия и гражданско образование; Образование, ориентирано към компетентности; Философски диалог, Неосократически диалог, Гражданско образование; Философия и киноизкуство, Интерактивност в образованието, Взаимовръзки между фомално и неформално образование, Универсален дизайн на обучение (УДО)

Преподавани дисциплини

Методика на преподаването на философия и гражданско образование; Компетентностен подход и иновации в образованието; Неосократически диалог; Възможности на киноизкуството в преподаването на философия и гражданско образование; Хоспитиране, Текуща педаагогичесска практика, Стажантска практика

гл. ас. д-р

Калоян Нечев

nechev@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философия на науката, Философия на съзнанието, Философия на биологията

Преподавани дисциплини

Философия на науката

гл. ас. д-р

Мадлен Ангелова-Елчинова

m.angelova-elchinova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Епистемология, Метафилософия, Философия на възприятията, Българска философия

Преподавани дисциплини

Теория на познанието

гл. ас. д-р

Меги Попова

email

Научни интереси

 

Преподавани дисциплини

гл. ас. д-р

Николета Николова

nikolova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философия на образованието; Методика; Философия с деца; Неосократически диалог

Преподавани дисциплини

Методика на обучението по философия; „Философия с деца“: класически понятия във „Философия за деца“; Неосократически диалог; Съвременна философия на образованието; Хоспетиране; Текуща педагогическа практика

гл. ас. д-р

Стефан Петров

stephan_petrov@abv.bg

Научни интереси

Въведение във философията; Философия на името; Херменевтика; Философия на езика

Преподавани дисциплини

Въведение във философията; Философия на името; Философия 

гл. ас. д-р

Цена Желязкова Стоева

zhelyazkova@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Онтология, Философия с деца

Преподавани дисциплини

Предметна онтология, Субектна онтология, Философия за деца – теория и история, Въведение във философията, Философия на природата

гл. ас. д-р

Боряна Узунова

buzunova@office365faculty.uni-sofia.bg

Научни интереси

Философска антропология, съвременна философия, теория на познанието, философия на животните.

Преподавани дисциплини

Философска антропология

Гост-преподаватели

проф. дфн

Анета Карагеоргиева

karageorgi@phls.uni-sofia.bg

Научни интереси

Епистемология, философия на съзнанието и езика, философия на когнитивната наука, философия за деца

Преподавани дисциплини

Теория на познанието; Философия на съзнанието; Философия на езика

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.