Календар на събитията по повод 25-годишнината на катедра „Европеистика"

През 2024 г. се навършват 25 години от основаването на катедра „Европеистика“ в Софийския университет „Св. Климент Охридски“ и първия прием на студенти в бакалавърската програма.

Катедра „Европеистика“ обедини преподаватели, поставили си за цел предоставяне на качествено висше образование и научни изследвания в областта на науките за Европа. 

Основана върху интердисциплинарността на знанието за Европа и ЕС, катедра „Европеистика“ предоставя обучение в различни предметни области, свързани с науките за Европа, като дава възможност на студентите да получат знания за икономическите, политически, правни и културно-комуникационни процеси и особености на държавите в Европа и Европейския съюз. Съществено място в обучението заемат дисциплините, свързани с езиците и странознанието, както и специализираната лексика на институциите на ЕС. Учебното съдържание е изградено на модулен принцип, като студентите задълбочават по свой избор познанията си в икономическите, правните и медийно-комуникационни аспекти на Европа, държавите от Европа и европейската интеграция.

Магистърските програми на специалност „Европеистика“ следват най-добрите практики на съчетаване на теория с профилирани знания и практически умения. Катедрата предлага също така обучение в третата образователно-научна степен – докторската степен. Обучението в трите образователни степени се основава на идеята за създаване на общност от студенти и преподаватели, които работят заедно и по време на обучението, и извън университетските аудитории. Специалност „Европеистика“ изисква от студентите да мислят и да анализират, за да се справят с все по-сложните предизвикателства в съвременния свят.

Катедра „Европеистика“ е отдадена на мисията си да формира европеисти, които са конкурентни и на пазара на труда и в по-нататъшното си обучение в български и чужди университети.

През 2024 г. честването на 25-годишния юбилей ще бъде отбелязано с различни събития, организирани съвместно от преподавателския екип и доайените на катедрата, подкрепени от ръководството на Философския факултет и на университета, и със съдействието на преподаватели от други специалности, партньори, настоящи студенти в трите образователно-научни степени и бивши възпитаници на катедрата.

Официалният празник ще се състои на 2 октомври 2024 г. от 16:30 ч. в Аулата на ректората на СУ „Св. Климент Охридски“, заедно с откриване на учебната година и парти за отбелязване на 25-годишния юбилей на катедрата.

Изтегли календар на събитията

 • 16 февруари 2024 г.11:45 – 12:45 ч.
 • Ректорат на СУ, Конферентна зала

Среща на студентите от специалностите Европеистика, Политология и Публична администрация с члена на Европейската комисия Дидие Рейндерс, който отговаря за ресор „Правосъдие“.

Организатори:

доц. д-р Николина Цветкова; доц. дпн Калоян Симеонов; ас. Диана Петрова

 • 5 март 2024 г.18:00 ч.
 • Гьоте-институт, София

Представяне на книга: Даниела Дечева „Между творчество и миротворчество. Наградата за мир на германското книгоразпространение и културата на паметта в Германия“.

Организатор:

гл.ас. д-р Даниела Дечева

 • Февруари - април
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Видео поредица “25 причини да учиш Европеистика”.

Организатор:

Клуб Европеистика

 • 15 март 2024 г.17:30 - 19:00 ч.
 • Кампус „Изток“: София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 4, Зала "Яйцето"

Публична лекция и дискусия на тема „Последните изменения на Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) във връзка с авторскоправната реформа на ЕС“

Организатор:

гл. ас. д-р Ана Лазарова

 • 28 март 2024 г.13:30 - 15:00 ч.
 • Кампус „Изток“: София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 4, Зала 200

Публична Лекция-дискусия на тема „Европейските на избори: какво е важно да знаеш“ с гост-лектор Есен Алиева, служител на Европейския парламент в Брюксел

Лекцията е част от инициативата „Отново на училище/ Отново в университета“

Организатор:

Катедра „Европеистика“, Есен Алиева

 • 02 април 2024 г.18:00 - 20:00 ч.
 • Ректорат на СУ „Св. Климент Охридски“, Огледална зала

Публична Лекция-дискусия на тема „Перспективи пред разширяването на ЕС“

Организатор:

Клуб „Европеистика“

 • март - април 2024 г.
 • София

Среща с ученици на тема: “Младежко овластяване – гласът на младите”

Организатор:

Клуб Европеистика, гл. ас. д-р Мария Юрукова

 • 10 април 2024 г.9:30 - 12:30 ч.
 • София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, зала 2

Две срещи-дискусия на преподаватели от Философски факултет със студенти от Sciences Po University, campus of Dijon, които специализират в сферата на Central and Eastern European studies

Организатор:

доц. дпн Калоян Симеонов, доц. д-р Борис Попиванов

 • 25 април 2024 г.11:00 ч.
 • Дом на Европа, ул. „Г. С. Раковски“ № 124

Среща с ученици от Природо-математическата профилирана гимназия „Св. Климент Охридски“ в гр. Монтана

Организатор:

доц. д-р Николина Цветкова, ас. Диана Петрова

 • 29 април 2024 г.18:30 ч.
 • Кампус „Изток“: София 1113, бул. „Цариградско шосе“ № 125, блок 4, Зала 307

„EC – Глобален фактор за демокрация и права на човека“ – събитие, посветено на анализа на ролята на Европейския съюз като подкрепящ фактор за демокрацията и правата на човека по света

Организатор:

Катедра „Европеистика“

 • април 2024 г.
 • ГПЧЕ „Симеон Радев“ - гр. Перник; ПМГ „Христо Смирненски“ - гр. Перник; Професионална гимназия по икономика – гр. Перник

Среща с ученици на тема „Европеистика обратно в училище. ЕС и възможностите пред младите хора“.

Организатор:

гл. ас. д-р Мария Юрукова, Никол Делчева , Клуб „Европеистика“

 • април 2024 г.
 • Международен младежки център – гр. Перник

Дискусия с младежи на тема „Европа и младите: възможности, обучение в Европеистика и професионална реализация“.

Организатор:

Никол Делчева, Клуб „Европеистика“, гл. ас. д-р Мария Юрукова

 • 11 май 2024 г.09:00 до 16:00 ч.
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Съвместна докторантска конференция на Катедра „Европеистика“, Катедра „Политология“ и Катедра „Публична администрация“ към Философски факултет.

Организатор:

доц. дпн Калоян Симеонов, гл. ас. д-р Гергана Радойкова, гл. ас. д-р Мария Юрукова

Конференцията се организира с подкрепата на Фондация за свободата „Фридрих Науман“.

 • 14 май 2024 г.09:00 - 14:00 ч.
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Студентска научна конференция на студентите от специалност „Европеистика“.

Организатор:

Катедра „Европеистика“, випуск „Алберт Айнщайн“, проф. д-р Ингрид Шикова, гл. ас. д-р Мария Юрукова
Конференцията се организира с подкрепата на Фондация Ханс Зайдел – България.

 • 17 май 2024 г.10:00 - 12:30 ч.
 • Дом на Европа, ул. „Г. С. Раковски“ № 124

Среща-дискусия на тема „Европейският съюз и младите хора: доброволческа дейност, кариерно израстване и програми за участие“, посветено на възможностите за реализация и участие на студентите в бакалавърска и магистърска степен по Европеистика в програми и инициативи, подкрепяни от Съюза.

Организатор:

ас. Диана Петрова, доц. д-р Николина Цветкова

 • 30 и 31 май 2024 г.09:00 - 17:00 ч.
 • Дом на Европа, ул. Г. С. Раковски“ № 124, гр. София

Международна конференция на катедра Европеистика на тема „The Agenda of the New EU Institutional Cycle“, Философски факултет.

Организатор:

Катедра „Европеистика“, Философски факултет

Конференцията се организира с подкрепата на Фондация Ханс Зайдел – България и Wilfried Martens Centre for European Studies.

 • 02 октомври 2024 г.16:30
 • София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Аула

Откриване на учебната година

Организатор:

Катедра „Европеистика“, Философски факултет

 • 02 октомври 2024 г.18:00 ч.
 • София

Парти по случай 25-годишнината на катедра „Европеистика“ и откриването на новата учебна година.

Организатор:

Катедра „Европеистика“, Философски факултет

 • 24 октомври 2024 г.17:00 - 19:00 ч.
 • София 1504, бул. „Цар Освободител“ № 15, Ректорат, Северно крило, ет. 2, Нова конферентна зала

Публична дискусия на тема: „Перспективи и предизвикателства пред ЕС в подготовката на ново разширяване“.

Организатор:

гл. ас. д-р Любомира Попова, доц. дпн Калоян Симеонов

 • ноември 2024 г.
 • Софийски университет „Св. Климент Охридски"

Представяне на юбилеен сборник: „25 години Катедра Европеистика“ и други публикации на катедрата

Организатор:

Катедра „Европеистика“, Философски факултет

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.