Публикации

Катедра "Европеистика"

Катедра „Европеистика“ е активен център за научно-изследователска работа в областта на европейските изследвания, като публикационната дейност на академичния състав е насочена към разнообразни теми, свързани с историята, културата, политиката и икономиката на Европа.

Преподавателите от катедрата публикуват в национални и международни научни издания, представят доклади на конференции и събития в България и в чужбина и са автори на множество монографии, статии, учебници и други научни публикации. Катедрата дава възможност и на студентите и докторантите от специалността да публикуват свои статии и изследвания в сборниците от ежегодните студентски и докторантски конференции.

Сборници с доклади от Международни научни конференции на катедра "Европеистика"

Сборник с доклади от Десета международна научна конференция на тема „The State of the European Union: a need for Unity and Solidarity“ 

Сборник с доклади от Девета международна научна конференция на тема „Re-new EU – Recovery, Reopening and Revival”

Сборник с доклади от Осма международна научна конференция на тема „Към повече Европа – амбиции и реалности“

Сборник с доклади от Седма международна научна конференция на тема ​„Следващите седем на Европейския съюз“

Сборник с доклади от Шеста международна научна конференция на тема Европейският съюз след 2020 г. – нова Европа в нов свят“

Сборник с доклади от Пета международна научна конференция на тема „Съединението прави силата“

Сборник с доклади от Четвърта международна научна конференция на тема „​Да преосмислим Европейския съюз?“​

Сборник с доклади от Трета международна научна конференция на тема „Има ли достатъчно Европа и съюз в Европейския съюз?“

Сборник с доклади от Втора международна научна конференция на тема „Европейският съюз – нов старт?“

Сборник с доклади от Първа международна конференция на тема „Европейският съюз на кръстопът“

Библиотека "Европейски изследвания"

Библиотека Европейски изследвания е инициатива на преподавателите от катедра „Европеистика“ на Софийския университет Св. Климент Охридски. Поредицата е посветена на многоликите теми на европейското съзидание. В европейските изследвания се преплитат история и цивилизация, политика и икономика, право и култура. Те са толкова богати и разнообразни по тематика, колкото и самият европейски континент. В тази поредица се публикуват учебници и учебни помагала, научни изследвания, успешно защитени докторски дисертации. Стремежът е да бъде интересна и полезна за всички, които са изкушени от европейските въпроси, да подпомогне развитието на европейските изследвания в България, като даде на българското общество европейски теми за размисъл и поводи за пълноценни дискусии.

Ингрид Шикова, Политики на Европейския съюз

Нели Огнянова, Медийна политика и право на Европейския съюз

Екатерина Карамфилова, България – член на Европейския съюз: институционален (авто)портрет

Мирела Велева-Ефтимова, История на Европа – XXв.

Георги Димитров, Европейски цивилизационен процес

Георги Димитров, съставител, СЪГРАЖДАНЕ НА ГРАЖДАНСТВОТО: перспективи за публично партньорство в България

Калоян Симеонов, Регулиране на финансовите пазари в Европейския съюз

Калоян Симеонов, Създаването на банков съюз в ЕС

Antoaneta Dimitrova, Georgi Dimitrov, Has the EU’s Eastern Enlargement Brought Europe Together?

Юбилеен сборник „15 години Катедра Европеистика“

Десислава Чернева, Институционален баланс и междуинституционални отношения в Европейския съюз: логика на развитие

Юбилеен сборник „20 години Катедра „Европеистика“

Анна Плачкова, Демократизация чрез интеграция? Поуки от източното разширяване на Европейския съюз

Мирела Велева-Ефтимова, Ингрид Шикова, Калоян Харалампиев, Линка Тонева-Методиева, Ротационното председателство на Съвета на ЕС – от емпирични факти към експертна оценка

Роксана Трифонова, Външнотърговските отношения между ЕС и Руската федерация

Мария Юрукова, съставител Изборите за ЕП през 2019: отразяване в българските онлайн медии

 

Сборници с доклади от Студентски научни конференции на катедра "Европеистика"

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция на специалност Европеистика, випуск „Алберт Айнщайн“ на тема: „Алберт Айнщайн“, проведена на 14 май 2024 г.

Сборник с доклади, представени на годишната студентска научна конференция „Обединена Европа – мисия възможна“, организирана от випуск „Ерих Мария Ремарк” през 2023.

Сборник с доклади, представени на студентската конференция „Гласът на младите – енергия за Европа“ (2022), организирана от випуск „Антоан дьо Сент Екзюпери“.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция на специалност Европеистика, випуск от випуск „Леонардо да Винчи“ на тема „Европа – зелена, дигитална, глобална“, проведена през 2021 г.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция, през 2020 г.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция, през 2019 г.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция, през 2018 г .

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция на специалност Европеистика, випуск „Жак Делор“ на тема „Je Suis Европа!“, проведена през месец май 2017 г.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция на специалност Европеистика, випуск „Стефан Цвайг“ на тема: „Събуди се, Европа!“, проведена през месец май 2016 г.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция на специалност Европеистика, випуск „Лудвиг ван Бетовен” на тема: „Моята Европа е…”, проведена през месец май 2015 г.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция на специалност Европеистика, випуск „Проф. Иван Шишманов” на тема: „Европейският съюз: икономика и/или политика ”, проведена през месец май 2014 г.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция на специалност Европеистика, випуск „Виктор Юго” на тема: „Европа за гражданите и гражданите за Европа”, проведена през месец май 2013 г.

Сборник с доклади, представени на студентска научна конференция на специалност Европеистика, випуск „Кирил и Методий ” на тема: „Европейският съюз -съвременно развитие и бъдещи перспективи ”, проведена през месец май 2012 г.

Сборници с доклади от Докторантски научни конференции на катедра "Европеистика"

Сборник с доклади от деветата съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: Избори и реформи: Новият институционален цикъл на Европейския съюз.

Сборник с доклади от осмата съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „За хората и институциите – време за решения в Европейския съюз“.

Сборник с доклади от седмата съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Европейският съюз в „окото на бурята“– Обединена Европа или Европа на нациите“, проведена октомври 2022 г.

Сборник с доклади от шестата съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „.(НЕ) Възможният Европейски съюз – време на решения за общото бъдеще“.

Сборник с доклади от петата съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“, „Политология“ и „Публична администрация“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Европейският съюз и новото нормално – от социална изолация към гражданска осъзнатост​“, проведена през ноември 2020 г.

Сборник с доклади от четвъртата съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Европейският съюз с нов Европейски парламент – пътят напред“, проведена през октомври 2019 г.

Сборник с доклади от третата съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Новата перспектива на ЕС – приоритети и политики“, проведена през ноември 2018 г.

Сборник с доклади от втората съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „България и Европейският съюз десет години по-късно – какво (не) постигнахме?“, проведена през април 2017 г.

Сборник с доклади от първата съвместна докторантска научна конференция на специалностите „Европеистика“ и „Политология“ към Философски факултет на СУ „Св. Климент Охридски“ на тема: „Бъдещето на ЕС – ново начало или предизвестен край?“, проведена през април 2016 г.

Юбилейни сборници на катедра "Европеистика"

Юбилеен сборник 20 години Катедра „Европеистика“

Съставител: Нели Огнянова
Година: 2019
ISBN: 978-954-07-4714-9

Юбилейният сборник се издава по случай 20-годишнината на катедра „Европеистика“ в СУ „Св. Климент Охридски“.

 

Юбилеен сборник „15 години Катедра Европеистика“

Сборникът се издава по случай 15-ата годишнина на катедра Европеистика. Както и предишните сборници с публикации на катедрата, изданието се отличава с многообразие на темите, съответно на многообразието на изследователските интереси в нея.

 

Юбилеен сборник „10 години Катедра Европеистика“ – Европейски перспективи

Книгата Европейски перспективи е посветена на 10-годишнината на специалност „Европеистика“. Макар и твърде различни по тематична насоченост, статиите в сборника са обединени от общата тема „Европа“. Съчетанието на историческите факти със строгата дисциплина на правото, на икономическите въпроси на нашата съвременност с необходимостта от отлично владеене на чужди езици и способност за комуникация дава облик на специалност „Европеистика“. 

Брошура 20 години катедра „Европеистика“, Брошура 20 години Европеистика

Други публикации с участието на преподаватели и студенти от Катедра „Европеистика“

Ингрид Шикова, Европейски фондове, програми, проекти 2014-2020

Ингрид Шикова, Ротационното председателство в Европейския съюз

Александър Геров, Алина Тошева, Анна Погорелчук, Мария Юрукова: Образът на България във водещи европейски медии през 2013 г.

Гергана Радойкова, Отчетност на институциите на Европейския съюз

Калоян Симеонов, Същност и история на паричните съюзи

Лилиан Никифорова и Славея Бижев: Перспективи за приемане на еврото в Западните Балкани

Калоян Симеонов, Икономически и парични съюзи – теория и практика

Калоян Симеонов, Пътят на България към Еврозоната

Калоян Симеонов, От общия пазар до единната валута в ЕС

Авторски колектив, Живи архиви. Национален архив от спомени за процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. Том 1

Авторски колектив, Живи архиви. Национален архив от спомени за процеса на присъединяване на България към Европейския съюз. Том 2

 

 

 

 

 

 

 

We are using cookies to give you the best experience. You can find out more about which cookies we are using or switch them off in privacy settings.
AcceptPrivacy Settings

Този сайт използва бисквитки (cookies), за да ви предостави по-качествена услуга. Ако продължите да използвате сайта ни, се съгласявате с политиката за бисквитки.